Aass Bryggeri AS

Vi benytter Dulram på flere områder innenfor IT. Vi opplever av konsulentene har høy faglig dyktighet, gjennomføringsevne og yter god service. Vi følges opp på en fortreffelig måte og alle endringer blir grundig dokumentert.