Asker Kommune

Dulram har blitt brukt på grunn av deres kompetansenivå, fleksibilitet og konkurransedyktighet på pris. Vi er godt fornøyd med leveransene Dulram AS har levert til Asker kommune, og kommunikasjonen inn mot firmaets salgsansatte og tekniske ansatte fungerer godt.