Bravida

Bravida

Dulram bruker Bravida med sine erfarne montører ved installasjoner av strukturerte kablingsnett for tele/data.

Bravida har spesialkompetanse på ombygging av datarom inklusive omkobling av telefoni og nettverksutstyr.
Montørere har god kompetanse på skjøting og terminering av fiberkabler både inne og utendørs.

Bravida kan tilby:
• Etablering av alle typer kablingssystemer for tele og datakommunikasjon kobber og fibernett.
• Testing og dokumentasjon av eksisterende kablingsnett. Vi leverer måleprotokoller for de enkelte uttak og utarbeider tegninger med punktplasseringer.
• Flytting av datarom.
• Ombygging av eksisterende kablingsnett.
• I samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere installerer vi trådløse datanett (WIFI) både innendørs og utendørs.
• Kabling for signaloverføring til SD anlegg og automatiserte anlegg.