BTV

Vi har brukt Dulram på våre rammekontrakter som de har vært kvalifisert til å delta på. De har spisskompetanse innen de områder vi har behov for ekstern bistand. Vi er veldig fornøyd med jobben de gjør for oss.