Check Point

Check Point

Check Point har i årevis vært, og er fortsatt markedslederen innen firewall teknologi.

Dagens trusselbilde er meget komplekst, og går langt ut over det en vanlig firewall beskytter mot. For å imøtekomme dette komplekse trusselbildet har Check Point utviklet sin blade teknologi som gir beskyttelse på mange nivåer - såkalt multi-layered beskyttelse. Samtidig med en omfattende multi-layered beskyttelse, har Check Point samlet administrasjonen av alle sine blades slik at bl.a. policy, monitorering, rapportering osv., for alle sikkerhetsfunksjonene er samlet. Dette gjør arbeidet med sikkerhet enklere og mer effektivt, og ikke minst gir det meget god oversikt over den totale sikkerheten. Derfor er Check Point fortsatt en klar markedsleder innen sikkerhetsløsninger.