Legge ut og oppdatere innhold på nettsiden

Den mest grunnleggende funksjonaliteten til en publiseringsløsning er det viktig å gjøre både fleksibel og enkel. Vi har lagt opp til en enkel og forståelig standard, med muligheter for så mange tilpasninger en måtte ønske.

Arbeide med kladd

Når en oppretter en ny artikkel (eller en annen type element), er den i utgangspunktet ikke publisert. Dermed kan en arbeide, lagre og senere åpne den for videre arbeid. Dermed kan du bruke den tiden du trenger før du publiserer innholdet. Du kan også se hvordan det blir seende ut, og andre innloggede brukere kan også få se hvordan resultatet blir i forkant.

Annen funksjonalitet

Artikler, og egentlig alle de ulike innholdstypene, har en del strukturelle egenskaper. Dette omfavner blant annet rettigheter og språk.

Det er mulig å angi rettigheter på artikkelnivå. Både for redigering og for lesing. Sistnevnte er en del av intranettfunksjonaliteten som ligger i eRedaktør.

Rettighetsstyringen kan også brukes som en journalist/redaktør-funksjon. En aktiverer da funksjonaliteten som gjør at en redaktør må godkjenne visse typer artikler før de publiseres. Arbeidsflyten er så enkel som mulig: artikkelen er enten publisert eller ikke.

Dersom nettsiden er satt opp for det, er det mulig å angi språk på artiklene. Dermed kan en ha flere ulike språkversjoner av samme artikkel, og ha orden på de ulike språkene. Dersom et element ikke finnes på det aktive språket, skjules det bare, enkelt og greit.