Våre medarbeidere

Dulram er stolte av den dedikerte staben som sammen og hver for seg utgjør kompetansen og kontinuiteten vi har gleden av å tilby våre kunder.

Administrasjon

1torstein_havardsrud
Torstein Holtan Håvardsrud
Administrerende direktør
479 30 634

2inger_rojahn_opdal
Inger Rojahn Opdal
Regnskap
908 55 599

Salg

1andreas_hesjedal
Andreas Hesjedal
Salgssjef
982 88 793

1tomas_fureid
Tomas Fureid
Key Account Manager
455 00 326

1ruben_knutsen
Ruben Knutsen
Konsulentleder system
484 98 908

1tom_kristiansen
Tom Kristiansen
Viseadministrerende direktør
484 98 909

1haavard_lind
Håvard Lind
Key Account Manager
969 91 500

Konsulenter

1henrik_lund
Henrik Lund
Konsulent
478 50 260

1carlinge_veda
Carl Inge Vedå
Seniorkonsulent
920 56 120

1snorre_olberg
Snorre Ølberg
Seniorkonsulent
924 33 225

1morten_haugan
Morten Haugan
Nettverksarkitekt
484 98 902

1morten_roesen
Morten Roesen
Avdelingsleder drift
977 48 390

3oskar_haugerud
Oskar Haugerud
Seniorkonsulent
932 40 085

1harald_amundsen
Harald Amundsen
Seniorkonsulent
947 88 413

larsole_borgen
Lars Ole Borgen
Seniorkonsulent
992 73 832

1rolf_lunestad
Rolf Lunestad
Nettverksarkitekt
484 98 901

1bent_lund
Bent Lund
Seniorkonsulent
930 50 077

1pererik_nordlien
Per Erik Nordlien
Seniorkonsulent
484 98 905

1tore_kaspersen
Tore Kaspersen
Seniorkonsulent
484 98 903

are_olstad
Are Ølstad
Seniorkonsulent
916 19 739

andre_sagalande
André Saga Lande
Seniorkonsulent
450 54 554

1jarle_grimnes
Jarle Grimnes
Seniorkonsulent
484 98 907

1bjornoddvar_nilsen
Bjørn Oddvar Nilssen
Sjefskonsulent
977 35 988

1oleandre_steinsveen
Ole André Steinsveen
Konsulent
404 85 858

1trond_kristiansen
Trond Kristiansen
Seniorkonsulent
926 04 822

1tommy_karlsen
Tommy Karlsen
Sjefskonsulent
900 27 172

1marius_rostrup
Marius Rostrup
Konsulentleder nettverk og sikkerhet
932 89 288