Våre verdier

Dulrams opprinnelse og fundamentale forankring handler om data- og systemsikkerhet i alle former og fasetter. Driftssikkerhet, stabilitet og en proaktiv tilnærming, bidrar til at våre kunders IT-virkelighet blir forutsigbar og kostnadseffektiv så de kan ha fokus på det de lever av.

Verdier og kundeløfter

Dulrams verdier definerer hvordan vi tenker og jobber, og hva vi ønsker å oppnå – sammen for kunden internt, og sammen med kunden eksternt.

Kompetent
  • Vi setter kundens datasikkerhet først - den er kritisk for deres virksomhet
  • Vi utvikler fremtidsrettede IT-systemer basert på anerkjente produkter/produsenter
  • Vi er profesjonelle, pålitelige og proaktive
Engasjert
  • Vi tar eierskap, vi er kreative og løsningsorienterte
  • Vi er åpne, interesserte og på lag med kunden
  • Vi arbeider for å overgå kundens forventninger
Nær
  • Vi er tilgjengelige og kundeorienterte
  • Vi bygger solide og langsiktige relasjoner
  • Vi samarbeider for bedre prosesser og resultater