Analyse og rådgivning

Trenger din bedrift design, implementering og vedlikehold innen nettverk, infrastruktur og samhandlingsløsninger? Eller står sikkerhetsrelaterte spørsmål og svar høyt på agendaen?

Dulram har utstrakt erfaring med å optimere våre kunders IT-investering gjennom nettverk og løsninger som bygger opp om bedriftenes mål og mening. 

Brukervennlighet, stabilitet og ikke minst sikkerhet, er sentrale byggesteiner i en IT-infrastruktur som i siste instans kommer til syne på enhver bedrifts resultatlinje.

Som kunde, kan du forvente å bli møtt med profesjonalitet, pålitelighet og engasjement. Våre konsulenter er høyt sertifiserte innen sine fagfelt, og vi bruker mye ressurser på å opprettholde og videreutvikle den individuelle og kollektive kompetansen i Dulram. 

Vi er på lag – både internt og med kunde, og vi tror at nærhet og samspill gjør det mulig å overgå forventningene.

Ta kontakt med daglig leder Torstein Holtan Håvardsrud hvis du vil snakke om hva våre konsulenter kan bidra med.

Drift og sikkerhet

«Uforutsigbart» og «uforholdsmessig» er dessverre ord som litt for ofte kan brukes om bedrifters IT-budsjett. Men det trenger ikke å være sånn.

Dulrams driftsavtale gir forutsigbare kostnader og prioritert tilgang til relevant IT-kompetanse når din bedrift har behov for det. Våre teknikere kjenner ditt miljø, og kan raskt bidra dersom noe uforutsett oppstår.

Kartlegging og forebygging av potensielle utfordringer kan være en del av driftsavtalen, likeledes tilpassede avtaler i forhold til lagerførte reservedeler slik at bedriften raskt kommer tilbake i normal drift.

Dersom noe uforutsett inntreffer, vurderer Dulrams driftssenter situasjonen og sikrer at vår kompetanse og håndtering står i rett forhold til problemet. Sikker fjerntilgang til dine IT-systemer og -løsninger inngår også i Dulrams driftsavtale.

Ta kontakt med salgssjef Andreas Hesjedal for mer informasjon om våre skreddersydde driftsavtaler.

Hardware og software

Dulram har meget gode betingelser og konkurransedyktige priser hos de viktige og anerkjente produsentene i verden.

Vår partnerstatus med prioriterte leverandører, og sertifisering på deres produkter, gjør at du som kunde kan være trygg på at våre anbefalinger er de aller beste i forhold til din bedrifts behov og rammebetingelser.

Ta kontakt med salgssjef Andreas Hesjedal hvis du vil vite mer om våre partnere og produkter.