Viken Fiber

Viken Fiber

Viken Fiber er Norges største fiberselskap, med hovedkontor i Drammen.

Selskapet bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester fra hovedkontoret i Drammen til husstander og bedrifter i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold og Grenland.